banner Johan Braeckman

Een lezing bijwonen?

> naar de Facebookpagina

facebook

Een lezing aanvragen?

> naar lezingen

Luisteren of kijken naar Johan op radio en TV?
Een opiniestuk of interview herlezen?

> naar kritisch denken
> naar Darwin & evolutie
> naar de Stubru-files
> naar allerlei

Projecten

Darwinistische thema's

Biologie, ethiek en moraalwetenschap

Kritisch denken

Zingeving, levenskwaliteit en politiek