banner Johan Braeckman

Een lezing bijwonen?

> naar de Facebookpagina

facebook

Een lezing aanvragen?

> naar lezingen

Luisteren of kijken naar Johan op radio en TV?
Een opiniestuk of interview herlezen?

> naar kritisch denken
> naar Darwin & evolutie
> naar de Stubru-files
> naar allerlei

Biografie

Opleiding

Johan Braeckman (°Wetteren, 1965) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Daarna volgde hij Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1993-1994 studeerde hij Environmental History en Human Ecology aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara. Hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent in 1997. Zijn proefschrift was getiteld `De natuurlijke orde tussen noodzaak en toeval, welwillendheid en vijandschap, ontwerp en evolutie: de darwinistische transitie'. Em. prof. dr. Etienne Vermeersch was zijn promotor.

Loopbaan

Sinds 1998 is Johan Braeckman voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zowel voor onderwijs als onderzoek is hij er verantwoordelijk voor het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Zijn onderzoek spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij werkt daarbij samen met een tiental doctorandi en postdoctorale onderzoekers van de UGent en met andere binnen- en buitenlandse onderzoekers.

Publicaties

Behalve artikels in vakbladen publiceerde Johan Braeckman als auteur, co-auteur en editor ook boeken over de geschiedenis van de wijsbegeerte, bio-ethiek, toegepaste ethiek, milieufilosofie, en culturele aspecten van de wetenschappen. Uitgeverij Home Academy bracht recent twee CD-boxen uit van hem met hoorcolleges over Darwin en de evolutietheorie en over kritisch denken.

Lezingen

Onderwerpen zoals Charles Darwin, evolutietheorie, creationisme, pseudowetenschappen, bio-ethiek, wetenschap & religie en kritisch denken, liggen Johan Braeckman nauw aan het hart. Geregeld geeft hij daarover voordrachten in binnen- en buitenland.

Stichting Socrates

Het bestuur van de Nederlandse humanistische stichting Socrates benoemde Johan Braeckman in 2003 voor vijf jaar tot bijzonder hoogleraar op het gebied van de "Filosofie en ethiek in de levenswetenschappen vanuit humanistisch perspectie"' bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam.

Evolutietheorie

In het Darwinjaar 2009 startte Johan Braeckman met collega's uit de vakgroep Biologie een wetenschapscommunicatieproject op over evolutietheorie. Dit project tracht op pedagogisch verantwoorde wijze antwoord te geven over de vele wetenschappelijke en filosofische controverses omtrent Darwin en de moderne evolutietheorie.

Fonds Lucien De Coninck

Johan Braeckman is voorzitter van het Fonds Lucien De Coninck. Deze vereniging spant zich in om - in de geest van wijlen professor Lucien de Coninck, bioloog en humanist - hoogstaand wetenschappelijk en wijsgerig onderzoek te stimuleren binnen de levenswetenschappen.

De Maakbare Mens vzw

Van 2005 tot 2010 was Johan Braeckman voorzitter van De Maakbare Mens vzw. Deze humanistische organisatie wil het publiek kritisch en correct informeren over medische en biotechnologische ontwikkelingen. Ze organiseert onder meer lezingen en debatten om de maatschappelijke en ethische discussies rondom deze ontwikkelingen te stimuleren. Het huidige voorzitterschap wordt waargenomen door prof. dr. Ignaas Devisch.

Kritisch denken

Buitengewone beweringen vragen om buitengewone bewijzen. Johan Braeckman is actief lid van SKEPP, een vzw die buitengewone beweringen kritisch wil onderzoeken. Begin 2011 verscheen van hem een CD-box met hoorcolleges over kritisch denken.

Loopbaanprijs

In 2013 kreeg Johan Braeckman de Loopbaanprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. De Stuurgroep Wetenschapscommunicatie van de KVAB erkent hiermee zijn niet-aflatende inzet op het vlak van wetenschapscommunicatie. Johan Braeckman verstaat als geen ander de kunst om het wetenschappelijk en wijsgerig denken op een bevattelijke en onderhoudende manier onder de aandacht te brengen. De jury prees vooral de initiatieven waarmee hij de evolutietheorie verheldert en alom verspreidt.